Regio Deal Midden- en West-Brabant brengt GPEC onder de aandacht

28 juli 2021

Regio Deal Midden- en West-Brabant brengt GPEC onder de aandacht

GPEC is mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Midden- en West-Brabant. Met de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves zetten het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie Noord-Brabant en lokale overheden zich in om het economische ecosysteem in de regio Midden- en West-Brabant te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie. Met een centrale rol voor het mkb voor in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie. De Deal ondersteunt de regio’s Midden- en West-Brabant in hun ambitie een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie, gedragen door het mkb.

De Regio Deal ondersteunt slimme en duurzame productie en distributie – waaronder biobased en circulaire productie en slimme en duurzame logistiek – met een zo laag mogelijke impact op de omgeving en slim en duurzaam onderhoud. Met inzet op een inclusieve arbeidsmarkt, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel.

Via Green Protein Excellent Center – Regiodeal Midden – West-Brabant (regiodealmidwestbrabant.nl) lees je hoe GPEC bijdraagt aan de Midden- en West-Brabantse ambitie om een belangrijke speler te worden in verantwoorde productie en distributie.

READ ALL THE NEWS

Let's start!

If you are interested in learning more about our proposition, we are more than happy to discuss your requirements and ambitions. Please reach out by email to info@gpec.nl